* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

מערכת אזניות עם מיקרופון Bluetooth של Dynabook

מספר חלק:  PS0117NA1HED

מערכת אזניות עם מיקרופון Bluetooth של Dynabook

- חיבור Bluetooth
- מיקרופון ביטול רעשים
- רצועת ראש מתכווננת עם מיקרופון
- לחצני השתקה ועוצמת קול
- תאימות רחבה

סקירה כללית מפרטי מוצרים Downloads דגמים תואמים היכן לבצע רכישה

כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן