* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Dynabook מערכת חוטית אזניות עם מיקרופון

מספר חלק:  PS0129UA1HED

Dynabook מערכת חוטית אזניות עם מיקרופון

- חיבור שמע ומתאם USB-A
- תאימות רחבה
- בקר משולב להשתקת הצליל ושינוי עוצמה
- רפידות אוזניים נוחות
- רצועת ראש מתכווננת עם מיקרופון

סקירה כללית מפרטי מוצרים דגמים תואמים היכן לבצע רכישה

כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן