* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

מתאם ז"ח 45W 19V ‏2 פינים

מספר חלק:  PA5177U-1ACA

מתאם ז

מתאם ז"ח אוניברסלי לחיבור המחשב הנייד לשקע החשמל בבית או במשרד.

ניתן להשתמש במתאם ז"ח אוניברסלי של Toshiba בכל מקום בעולם, בתנאי שהוא מחובר לרשת החשמל באמצעות כבל מתאים. באותה איכות ואמינות ובמפרט זהה לאלה של מתאם ז"ח המקורי של Toshiba המצורף למחשב הנייד שלך. לכן מומלץ לקנות מתאם ז"ח נוסף לבית, למשרד או לנסיעות.

מפרטי מוצרים דגמים תואמים היכן לבצע רכישה
ביצועים – יציאה 45W, 2.37A
וולט 19V
חיבור 2 פינים
צבע שחור
הערה ייתכן שהמוצר שבתמונה שונה מהמוצר המקורי
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן