* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Dynabook dynadock™ U3.0

מספר חלק:  PA3927E-4PRP

Dynabook dynadock™ U3.0

- תחנת עגינה אוניברסלית עם חיבור USB 3.0
- התחברות קלה ופשוטה לרשת ולכל ההתקנים באמצעות כבל אחד
- תמיכה ב-2 צגי Full HD נוספים
- פונקציית Sleep-and-charge – טעינה ללא עגינה של טלפון והתקני מדיה ניידים

מפרטי מוצרים Downloads דגמים תואמים היכן לבצע רכישה
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן