* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

תחנת עגינה USB-C DP1.4 MST PD

מספר חלק:  DUD2070EK

תחנת עגינה USB-C DP1.4 MST PD

- חיבור בעזרת כבל אחד
- חיבור עד 3 צגים בו-זמנית
- רזולוציית וידיאו יחידה עד 5K
- יציאת וידיאו זוגית: DisplayPort™‎
- טעינת מחשב נייד עד 85 ואט

מפרטי מוצרים Downloads דגמים תואמים היכן לבצע רכישה

לחץ על אחד מפריטים הבאים כדי לבקר בדף המוצר

מצטערים, לא ניתן למצוא מוצרים תואמים

כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן