* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Dynabook USB-C™ Dock

מספר חלק:  PA5356E-1PRP

Dynabook USB-C™ Dock

- חיבור לציוד היקפי באמצעות כבל אחד
- תמיכה בעד 3 צגים
- טעינת מחשב נייד מחובר (תמיכה עד 65 ואט)
- חריץ לנעילת אבטחה
- לחצן הפעלה מובנה

מפרטי מוצרים סקירה כללית Downloads דגמים תואמים היכן לבצע רכישה

בקר בדף היכן לבצע רכישה כדי לבחור באזור שלך

כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן