* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

ערכה מצומצמת של Toshiba AR100 Viewer

מספר חלק:  PA5293E-1VEW

ערכה מצומצמת של Toshiba AR100 Viewer

מכילה:

- משקפי AR100 Viewer – יחידת HMD חד-עינית (צג נישא על הראש)

- כבל USB Type-C™‎ לחיבור ה-AR100 Viewer אל ה-dynaEdge

- תפס כבל לאבטחה קלה ופשטה של הכבל לבגד של המשתמש

מפרטי מוצרים דגמים תואמים היכן לבצע רכישה

בקר בדף היכן לבצע רכישה כדי לבחור באזור שלך

כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן