* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

נרתיק נשיאה ל-Toshiba AR100

מספר חלק:  PA5295U-1GCR

נרתיק נשיאה ל-Toshiba AR100

תיק נשיאה המכיל בקלות יחידת dynaEdge DE-100 ואביזרים אופציונליים

מפרטי מוצרים דגמים תואמים היכן לבצע רכישה
מידות 32.4 x ‏6.7 x‏ 22.5 ס"מ
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן