* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

כבל Toshiba USB Type-C™‎

מספר חלק:  PA5297U-1GTC

כבל Toshiba USB Type-C™‎

חבר את ה-AR100 Viewer אל ה-dynaEdge באמצעות כבל USB Type-C™‎

מפרטי מוצרים דגמים תואמים היכן לבצע רכישה
אורך הכבל 1.50 מ'
זרם עד 5 אמפר
דור USB3.1 Gen1
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן