* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

ערכת כיסוי נגד גשם של Toshiba

מספר חלק:  PA5302U-1GWP

ערכת כיסוי נגד גשם של Toshiba

כוללת תיק שקוף, כיסוי לחצנים וכיסוי מחברים עשויים גומי ומסייעת להגן על dynaEdge DE-100 ועל AR100 Viewer מפני גשם.*

* ערכת הכיסוי נגד גשם מיועדת להקנות הגנה ברמה IPX3 ל-dynaEdge DE-100 ול-AR100. הביצועים עשויים להשתנות בהתאם לסביבת השימוש בפועל. ערכת הכיסוי נגד גשם מיועדת לשימוש עם הנרתיק של dynaEdge DE-100‏.

מפרטי מוצרים דגמים תואמים היכן לבצע רכישה
תכולת האריזה תיק שקוף
כיסוי לחצנים מגומי
כיסוי מחברים מגומי

כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן