* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

תיק נשיאה Dynabook AR100 עבור DE200

מספר חלק:  PS0116NA1GCR

תיק נשיאה Dynabook AR100 עבור DE200

תיק נשיאה המכיל בקלות יחידת dynaEdge DE200 ואביזרים אופציונליים

מפרטי מוצרים דגמים תואמים היכן לבצע רכישה
מידות 32.4 x ‏6.7 x‏ 22.5 ס"מ
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן