* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

זיכרון זיכרון פנימיDynabook 8GB DDR4-2133-2400

מספר חלק:  PA5282U-2M8G

זיכרון זיכרון פנימיDynabook 8GB DDR4-2133-2400

זיכרון זה מהיר והוא מהווה פתרון כדאי להעלאת כלל ביצועי המערכת באופן מידי, קל ופשוט.

מפרטי מוצרים דגמים תואמים היכן לבצע רכישה

לחץ על אחד מפריטים הבאים כדי לבקר בדף המוצר

מצטערים, לא ניתן למצוא מוצרים תואמים

כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן