* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

זיכרון זיכרון פנימיDynabook 8GB DDR4-2133-2400

מספר חלק:  PA5282U-2M8G

זיכרון זיכרון פנימיDynabook 8GB DDR4-2133-2400

זיכרון זה מהיר והוא מהווה פתרון כדאי להעלאת כלל ביצועי המערכת באופן מידי, קל ופשוט.

מפרטי מוצרים דגמים תואמים היכן לבצע רכישה
הערה ייתכן שהמוצר שבתמונה שונה מהמוצר המקורי
תקופת האחריות 1 שנה(ים)
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן