* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

זיכרון פנימי Dynabook 16GB DDR4-2666

מספר חלק:  PS0090NA1MAG

זיכרון פנימי Dynabook 16GB DDR4-2666

מודול זיכרון מהיר זה מהווה פתרון כדאי להעלאת כלל ביצועי המערכת באופן מידי, קל ופשוט.

מפרטי מוצרים דגמים תואמים היכן לבצע רכישה
הערה ייתכן שהמוצר שבתמונה שונה מהמוצר המקורי.
תקופת האחריות 1 שנה(ים)
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן