* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

זיכרון DDR4-3200 בנפח ‎8 GB

מספר חלק:  PS0098NA1M8G

זיכרון DDR4-3200 בנפח ‎8 GB

מודול זיכרון מהיר זה מהווה פתרון כדאי להעלאת כלל ביצועי המערכת באופן מידי, קל ופשוט.

מפרטי מוצרים דגמים תואמים היכן לבצע רכישה
הערה ייתכן שהמוצר שבתמונה שונה מהמוצר המקורי.
תקופת האחריות 1 שנה(ים)
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן