* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

עכבר אופטי חוטי Dynabook U60

מספר חלק:  PA5346E-1ETE

עכבר אופטי חוטי Dynabook U60

עכבר אופטי חוטי Dynabook U60 – אין קל ופשוט ממנו; חבר אותו למחשב ואתה מוכן לעבודה.

מפרטי מוצרים דגמים תואמים היכן לבצע רכישה

לחץ על אחד מפריטים הבאים כדי לבקר בדף המוצר

מצטערים, לא ניתן למצוא מוצרים תואמים

כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן