* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

עט Toshiba AES Stylus

מספר חלק:  PA5280U-1ETS

עט Toshiba AES Stylus

השתמש בעט האלקטרוני להזנת נתונים, הפעלת תוכניות, רישום הערות, הזזת אובייקטים ופעולות נוספות.

מפרטי מוצרים דגמים תואמים היכן לבצע רכישה

בקר בדף היכן לבצע רכישה כדי לבחור באזור שלך

כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן