* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

מסנן פרטיות עבור צג Dynabook/Toshiba‏ 35.6 ס“מ (14.0 אינץ‘) – מורכב מהצד

מספר חלק:  PX1907E-1NAC

מסנן פרטיות עבור צג Dynabook/Toshiba‏ 35.6 ס“מ (14.0 אינץ‘) – מורכב מהצד

חוסם את שדה הראייה משני צדדים (שמאל/ימין). המסנן נצמד למסך באמצעות מחזיקי פלסטיק דביקים.

מפרטי מוצרים Downloads דגמים תואמים היכן לבצע רכישה
תכולת האריזה מסנן פרטיות
מדריך התחלה מהירה
מחזיקי פלסטיק
מטלית ניקוי

צבע שחור
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן