* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

אבזרים למחשב נייד

אופטימיזציה של חוויית המשתמש עם אבזרים למחשב נייד של dynabook אתה מחפש תיק נשיאה, הרחבת זיכרון או פתרון עגינה, dynabook מציעה לך אבזר הולם למחשב dynabook/Toshiba שלך.

תמונה של אבזרים למחשב נייד
עגינה ומעמדים תיקים ונרתיקים עכברים ומקלדות סוללות ומטענים מתאמים וכבלים זיכרון והתקני אחסון פרטיות ואבטחה אביזרים עבור dynaEdge
מנעולים למחשב
מוצר מספר חלק דגמים תואמים TPP קנה באופן לא מקוון
Toshiba - מנעול כבל דק במיוחד עם מפתח Toshiba - מנעול כבל דק במיוחד עם מפתח PA5288U-1KCL הצג
dynabook - מנעול כבל דק במיוחד עם מפתח dynabook - מנעול כבל דק במיוחד עם מפתח PA5364U-1KCL הצג
מסנן פרטיות
מוצר מספר חלק דגמים תואמים TPP קנה באופן לא מקוון
מסנן פרטיות עבור צג dynabook/Toshiba‏ 39.6 ס“מ (15.6 אינץ‘) – מורכב מהצד מסנן פרטיות עבור צג dynabook/Toshiba‏ 39.6 ס“מ (15.6 אינץ‘) – מורכב מהצד PX1905E-1NAC הצג
מסנן פרטיות עבור צג dynabook/Toshiba ‏ 39.6 ס“מ (15.6 אינץ‘) – דביק מסנן פרטיות עבור צג dynabook/Toshiba ‏ 39.6 ס“מ (15.6 אינץ‘) – דביק PX1905E-2NAC הצג
מסנן פרטיות עבור Toshiba Portégé X30-D – הרכבה צדית מסנן פרטיות עבור Toshiba Portégé X30-D – הרכבה צדית PX1906E-1NAC הצג
מסנן פרטיות עבור Toshiba Portégé X30-D – דביק מסנן פרטיות עבור Toshiba Portégé X30-D – דביק PX1906E-2NAC הצג
מסנן פרטיות עבור צג dynabook/Toshiba‏ 35.6 ס“מ (14.0 אינץ‘) – מורכב מהצד מסנן פרטיות עבור צג dynabook/Toshiba‏ 35.6 ס“מ (14.0 אינץ‘) – מורכב מהצד PX1907E-1NAC הצג
מסנן פרטיות עבור צג dynabook/Toshiba ‏35.6 ס“מ (14.0 אינץ‘) – דביק מסנן פרטיות עבור צג dynabook/Toshiba ‏35.6 ס“מ (14.0 אינץ‘) – דביק PX1907E-2NAC הצג
מסנן פרטיות עבור צג dynabook/Toshiba‏ 33.8 ס“מ (13.3 אינץ‘) – מורכב מהצד מסנן פרטיות עבור צג dynabook/Toshiba‏ 33.8 ס“מ (13.3 אינץ‘) – מורכב מהצד PX1908E-1NAC הצג
מסנן פרטיות עבור צג dynabook/Toshiba ‏ 33.8 ס“מ (13.3 אינץ‘) – דביק מסנן פרטיות עבור צג dynabook/Toshiba ‏ 33.8 ס“מ (13.3 אינץ‘) – דביק PX1908E-2NAC הצג
מסנן פרטיות עבור Toshiba Portégé X20W-E – הרכבה צדית מסנן פרטיות עבור Toshiba Portégé X20W-E – הרכבה צדית PX1909E-1NAC הצג
מסנן פרטיות עבור Toshiba Portégé X20W-E – דביק מסנן פרטיות עבור Toshiba Portégé X20W-E – דביק PX1909E-2NAC הצג
מסנן פרטיות עבור Toshiba Portégé X30T-E – דביק מסנן פרטיות עבור Toshiba Portégé X30T-E – דביק PX1912E-2NAC הצג
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן