* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

זיכרון ‎16 GB ‏ DDR4-2133-2400

מספר חלק:  PA5282U-2MAG

זיכרון ‎16 GB ‏ DDR4-2133-2400

זיכרון זה מהיר והוא מהווה פתרון כדאי להעלאת כלל ביצועי המערכת באופן מידי, קל ופשוט.

זיכרון ‎16 GB ‏ DDR4-2133-2400
מפרטי מוצרים דגמים תואמים חזרה לבחירת ארכיון
הערה ייתכן שהמוצר שבתמונה שונה מהמוצר המקורי.
תקופת האחריות 1 שנה(ים)
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה, סימנים מסחריים ועוד), לחץ כאן.