* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

מסנן פרטיות עבור Toshiba Portégé X20W-E – הרכבה צדית

מספר חלק:  PX1909E-1NAC

מסנן פרטיות עבור Toshiba Portégé X20W-E – הרכבה צדית

חוסם את שדה הראייה משני צדדים (שמאל/ימין). המסנן נצמד למסך באמצעות מחזיקי פלסטיק דביקים.

מותאם במיוחד ל-Portégé X20W-E.

דגם המחשב המוצג הוא Tecra X40-D.‏

מסנן פרטיות עבור Toshiba Portégé X20W-E – הרכבה צדית
מפרטי מוצרים Downloads דגמים תואמים חזרה לבחירת ארכיון
תכולת האריזה מסנן פרטיות
מדריך התחלה מהירה
מחזיקי פלסטיק
מטלית ניקוי

צבע שחור
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה, סימנים מסחריים ועוד), לחץ כאן.