* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
כתבי ויתור כלליים
1. כל מפרטי המוצר הנזכרים תלויים בדגם ובתצורה ובזמינות המקומית.
2. יחידת עיבוד גרפי (GPU)
ביצועי יחידת העיבוד הגרפי (GPU) עשויים להשתנות לפי דגם המוצר, תצורת התכנון, היישומים, הגדרות ניהול צריכת החשמל והתכונות שבשימוש. רמת הביצועים של יחידת העיבוד הגרפי (GPU) היא אופטימלית בהפעלה בחיבור לחשמל (מצב AC) ועשויה לרדת במידה ניכרת בעת הפעלה באמצעות הסוללה.

זיכרון הגרפיקה הכולל הזמין הוא הסכום, על-פי העניין של: זיכרון המסך הייעודי, זיכרון המסך של המערכת וזיכרון המערכת המשותף. זיכרון המערכת המשותף ישתנה בהתאם לגודל זיכרון המערכת וגורמים נוספים.
3. זיכרון (מערכת ראשי)
המערכת הגרפית עשויה לצרוך חלק מזיכרון המערכת הראשי לצורך הביצועים הגרפיים, ולהפחית על-ידי כך את זיכרון המערכת הראשי הפנוי למשימות מחשוב אחרות. נפח זיכרון המערכת הראשי המוקצה לתמיכה במסך עשוי להשתנות בהתאם למערכת הגרפית, היישומים הפועלים, גודל זיכרון המערכת וגורמים נוספים.

מחשבים בעלי מערכת הפעלה של 32 סיביות יכולים לתמוך בזיכרון מערכת בגודל מרבי של ‎3 GB. רק מחשבים בעלי מערכת הפעלה של 64 סיביות יכולים לתמוך בזיכרון מערכת בגודל מרבי של ‎4 GB או יותר.

כמות זיכרון HyperMemory™‎ מחושבת כנפח הכולל המצטבר של הזיכרון המקומי וזיכרון המערכת המנוצל על-ידי יחידת העיבוד החזותי (VPU) המיועדת לשימוש בתהליך העיבוד והיצירה של תמונות תלת-ממדיות ואחרות. כמות זיכרון HyperMemory™‎ הזמינה נקבעת על פי כמות הזיכרון הגרפי המקומי וזיכרון המערכת המותקן.
4. אורך חיי הסוללה
נמדד על-ידי MobileMark® 2007. MobileMark הוא סימן מסחרי של Business Applications Performance Corporation. הדירוג מבוסס על MobileMark Productivity 2007 המייצג משתמש שמבצע פעולות משרדיות נפוצות במחשב נייד או על Reader 2007 המייצג משתמש המבצע פעולות קריאה של מסמכים. ראה Detailed Specifications (מפרטים מפורטים) של הבדיקות שהתבצעו. פרטי בדיקת MobileMark 2007 זמינים בכתובת www.bapco.com

הדירוג מובא למטרות השוואה בלבד, ואינו מצביע על אורך חיי הסוללה שיתקבל אצל משתמש מסוים כלשהו. חיי הסוללה בפועל עשויים להיות שונים במידה ניכרת מנתוני המפרט, בהתאם לדגם המוצר, התצורה, היישומים, הגדרות ניהול צריכת האנרגיה והתכונות שבשימוש, וגם בכפוף להבדלים טבעיים ברמות הביצועים הנובעים מתכנון הרכיבים השונים. דירוג אורך חיי הסוללה מתקבל רק בדגמים ותצורות נבחרים שנבדקו על-ידי Dynabookבתנאי בדיקה מוגדרים בזמן הפרסום, ואינו מהווה אומדן של אורך חיי סוללת המערכת בתנאים אחרים, אלא בתנאי הבדיקה האמורים.

לאחר זמן מסוים תפחת יכולתה של הסוללה לפעול בקיבולת מרבית ויהיה צורך להחליפה. זהו תהליך רגיל בכל סוגי הסוללות.
5. צג LCD
ירידה ברמת הבהירות עקב מאפיין מהותי של צג LCD

במשך הזמן, חלה ירידה ברמת הבהירות של מסך ה-LCD. הדבר תלוי גם בשימוש במחשב. מדובר במאפיין מהותי של טכנולוגיית LCD.
6. צג
עם הפעלת המחשב עשויות להופיע נקודות בהירות קטנות על צג ה-TFT. הצג שברשותך מכיל מספר רב מאוד של טרנזיסטורים דקים (TFT), ותהליך הייצור שלו מתבצע בטכנולוגיה המתאפיינת בדיוק גבוה. נקודות בהירות קטנות העשויות להופיע בתצוגה הן מאפיין מהותי של טכנולוגיית הייצור של צגי TFT.

הבהירות המרבית מושגת רק בעת הפעלה בחיבור לחשמל (מצב AC). המסך יהיה עמום בעת הפעלת המחשב באמצעות מתח הסוללה, ולא ניתן יהיה להגדיל את רמת הבהירות של המסך.
7. זמן התגובה של המסך
זמן התגובה של המסך מבוסס על מידע מאת יצרני המסכים. נתון זה עשוי להשתנות בהתאם לתצורת המוצר, רכיבים היצרן ו/או סביבת העבודה של המחשב.
8. הבהירות המרבית מתקבלת בהפעלה בחיבור לחשמל (מצב AC)
בדגמים מסוימים, הבהירות המרבית מושגת רק בעת הפעלה בחיבור לחשמל (מצב AC). המסך יהיה עמום בעת הפעלת המחשב באמצעות מתח הסוללה, ולא ניתן יהיה להגדיל את רמת הבהירות של המסך.

הבהירות המרבית מושגת רק בעת הפעלה בחיבור לחשמל (מצב AC). המסך יהיה עמום בעת הפעלת המחשב באמצעות מתח הסוללה, ולא ניתן יהיה להגדיל את רמת הבהירות של המסך.

בדגמים מסוימים, הבהירות המרבית מושגת רק בעת הפעלה בחיבור לחשמל (מצב AC). המסך יהיה עמום בעת הפעלת המחשב באמצעות מתח הסוללה, וייתכן שלא ניתן יהיה להגדיל את רמת הבהירות של המסך.

עיין בתיעוד של המחשב שברשותך.
9. מעבד (CPU)
ביצועי המעבד שבמחשב שלך עשויים להיות שונים מנתוני המפרט בתנאים הבאים:
 1. שימוש במוצרים היקפיים חיצוניים
 2. הפעלה באמצעות הסוללה במקום בחיבור לחשמל
 3. שימוש ביישומים מסוימים של מולטימדיה, גרפיקה ממוחשבת או וידאו
 4. שימוש בקווי טלפון סטנדרטיים או חיבורי רשת איטיים
 5. שימוש בתוכנת מידול מורכבת, כגון יישומי תיב"ם מתקדמים
 6. שימוש בו-זמנית במספר יישומים או פונקציות
 7. שימוש במחשב באזורים ששורר בהם לחץ נמוך (גובה רב, מעל 1,000 מטר או מעל 3,280 רגל מעל פני הים)
 8. שימוש במחשב בטמפרטורות החורגות מהטווח 5°C עד 30°C ‏(41°F עד 86°F) או מעל 25°C ‏(77°F) בגובה רב (כל ההתייחסויות לטמפרטורות מקורבים ועשויים להשתנות בהתאם לדגם המחשב הספציפי – עיין בתיעוד של המחשב שברשותך או בקר באתר האינטרנט של Dynabook בכתובת:
  dynabook.com ו/או צור קשר עם מחלקת התמיכה הטכנית של Dynabook לקבלת פרטים).


ביצועי המעבד עשויים להיות שונים מאלה הנקובים במפרט גם בשל תצורת התיכון.

בתנאים מסוימים, המחשב עשוי לכבות באופן אוטומטי. מדובר בתכונת הגנה רגילה שנועדה להפחית את הסיכון של אובדן נתונים או נזק למוצר, כאשר מפעילים אותו בתנאים החורגים מאלה המומלצים. כדי למנוע סיכון של אובדן נתונים, הקפד ליצור עותקי גיבוי של הנתונים על-ידי שמירתם מפעם לפעם במדיום אחסון חיצוני. לביצועים מיטביים, השתמש במחשב אך ורק בתנאים המומלצים. קרא את המגבלות הנוספות שבסעיף Environmental Conditions (תנאי סביבה) בתיעוד של המחשב שברשותך. למידע נוסף, צור קשר עם מחלקת התמיכה והשירותים הטכניים של Dynabook.

מעבדי 64 סיביות מיועדים לנצל את היתרונות הטמונים במחשוב של 32 ו-‏64 סיביות.
מחשוב של 64 סיביות מחייב עמידה בדרישות החומרה והתוכנה הבאות:
 • מערכת הפעלה של 64 סיביות
 • מעבד, ערכת שבבים ו-BIOS (מערכת קלט/פלט בסיסיים) של 64 סיביות
 • מנהלי התקנים של 64 סיביות
 • יישומים של 64 סיביות
מנהלי התקנים ו/או יישומים מסוימים אינם תואמים למעבד של 64 סיביות, ולכן ייתכן שלא יתפקדו בצורה נאותה. במחשב שברשותך הותקנה מראש מערכת הפעלה של 32 סיביות, אלא נאמר בפירוש שמותקנת בו מערכת הפעלה של 64 סיביות. למידע נוסף, עיין בתיעוד המוצר או בקר בדפי המוצר באתר האינטרנט.
10. הגנה מהעתקה
מדיות מסוימות עשויות להכיל רכיבי הגנה מפני העתקה בהתאם לתקנים החלים, ועל -ידי כך למנוע או להגביל את הקלטת המדיה או את הצפייה בה.
11. קיבולת הכונן הקשיח (HDD)
ג'יגה-בית (GB) שווה ל-‎‏10‎9‎ שהם 1,000,000,000 בתים, קיבולת המבוטאת בחזקה של 10. נהוג לבטא את קיבולת האחסון של מערכת ההפעלה של המחשב בחזקה של 2, ולפיכך ‎1 ‎GB‎‎‎ ‏= 2‎30‎ ‏= 1,073,741,824 בתים. מכאן שקיבולת האחסון המוצהרת נמוכה מהקיבולת בפועל. קיבולת האחסון הזמינה תקטן עוד יותר, אם המוצר מכיל מערכת הפעלה אחת או יותר מותקנות מראש, כגון מערכת הפעלה של Microsoft ו/או יישומי תוכנה מותקנים מראש או תכני מדיה. הקיבולת הזמינה בפועל עשויה להשתנות.
12. יכולות תקשורת קווית או אלחוטית
אפשרות השימוש ביכולת התקשורת הקווית והאלחוטית חלה בארצות שבהן יש אישור לכך.
13. משקל
המשקל עשוי להשתנות בהתאם לתצורת המוצר, הרכיבים שהוסיף המוכר, שונות בייצור ואפשרויות שנבחרו.
14. הגנה מהעתקה
מדיות מסוימות עשויות להכיל רכיבי הגנה מפני העתקה בהתאם לתקנים החלים, ועל -ידי כך למנוע או להגביל את הקלטת המדיה או את הצפייה בה.
15. סמלים שאינם חלים בפועל
מארזים מסוימים של מחשבים ניידים נועדו להתאים לכל התצורות האפשריות של סדרת מוצרים שלמה. ייתכן כי בדגם שבחרת לא תהיה התאמה מלאה בין כל התכונות ורכיבי המפרט לבין כל הסמלים או המתגים שעל-גבי מארז המחשב הנייד, אלא אם בחרת בכל התכונות הללו.
16. כפיפות לשינויים
Dynabookעושה כל מאמץ בזמן הפרסום כדי להבטיח את דיוק המידע המוצג להלן, אך מפרט המוצר, התצורות, המחירים וזמינות המערכת, הרכיבים או האפשרויות נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

מפרט העיצוב וצבעי המוצר נתונים לשינוי ללא הודעה מראש והם עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. טל"ח.
17. תמונות
התמונות המוצגות באתר האינטרנט מיועדות להמחשה בלבד. התמונות מיועדות להמחיש את אופן תפקוד הפונקציה, ואינן מצביעות על הבדלים יחסיים בפועל.
18. זכויות יוצרים
Microsoft, ‏Windows ו-Windows 7 הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או בארצות אחרות. Dynabook מכירה בכל הסימנים המסחריים.

Intel, סימן הלוגו של Intel, ‏Intel Core, ‏Core Inside, ‏Intel vPro, ‏Pentium, ‏Pentium Inside, ‏Celeron, ‏Celeron Inside, ‏Intel Atom, ‏Atom Inside, ‏Centrino, ו-Centrino Inside הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ו/או בארצות אחרות.

BunnyPeople, ‏Celeron, ‏Chips, ‏Dialogic, ‏EtherExpress, ‏ETOX, ‏FlashFile, ‏i386, ‏i486, ‏i960, ‏iCOMP, ‏InstantIP, ‏Intel, ‏Intel Centrino, סימן הלוגו של ‏Intel Centrino, סימן הלוגו של ‏Intel, ‏Intel386, ‏Intel486, ‏Intel740, ‏IntelDX2, ‏IntelDX4, ‏IntelSX2, ‏Intel Inside, סימן הלוגו של ‏Intel Inside, ‏Intel NetBurst, ‏Intel NetMerge, ‏Intel NetStructure, ‏Intel SingleDriver, ‏Intel SpeedStep, ‏Intel StrataFlash, ‏Intel Xeon, ‏Intel XScale, ‏IPLink, Itanium, ‏MCS, MMX, סימן הלוגו ‏MMX, סימן הלוגו ‏Optimizer, ‏OverDrive, ‏Paragon, PDCharm, ‏Pentium, ‏Pentium II Xeon, ‏Pentium III Xeon, ‏Performance at Your Command, ‏skoool, ‏Sound Mark, ‏The Computer Inside.,The Journey Inside, VTune, ו-Xircom הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Intel Corporation או של חברות-הבת שלה בארה"ב ו/או בארצות אחרות.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dynabook is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

כתבי ויתור לדגמים והערות שוליים משפטיות
1. LAN/Atheros אלחוטי עבור 802.11a, ‏b ו-g
מהירות השידור ברשת LAN אלחוטית וטווחי השידור האפשריים של רשת LAN אלחוטית עשויים להשתנות בהתאם לסביבה האלקטרומגנטית, חסימות, התיכון והתצורה של נקודת הגישה ותיכון הלקוח ותצורות התוכנה / החומרה שלו. מהירות השידור בפועל תהיה נמוכה מהמהירות המרבית התיאורטית.
2. דגמי Atheros
כדי שתוכל להשתמש בפונקציה Atheros SuperAG™‎ או SuperG™‎, הלקוח ונקודת הגישה שברשותך צריכים לתמוך בתכונה האמורה. ביצועי הפונקציות הללו עשויים להשתנות בהתאם לפורמט הנתונים המשודרים.
3. 802.11a, ‏b ו-g
מהירות השידור ברשת LAN אלחוטית וטווחי השידור האפשריים של רשת LAN אלחוטית עשויים להשתנות בהתאם לסביבה האלקטרומגנטית, חסימות, התיכון והתצורה של נקודת הגישה ותיכון הלקוח ותצורות התוכנה / החומרה שלו. [xxMbps היא המהירות המרבית התיאורטית על-פי תקן IEEE802.11 (a/b/g)‎]. מהירות השידור בפועל תהיה נמוכה מהמהירות המרבית התיאורטית
4. 802.11a, ‏g ו-n
מתאם הרשת האלחוטי החדש AR9281 תומך ב-IEEE802.11b/g/draft-n, אך אינו תומך ב-IEEE802.11a. מתאם הרשת האלחוטי מבוסס על טיוטת גרסת המפרט של IEEE 802.11n שפורסמה וייתכן שאינו תואם או אינו תומך בכל התכונות (כגון אבטחה) של ציוד Wi-Fi®‎ מסוג מסוים.
5. טכנולוגיית HD DVD – כללי
הואיל ו-HD DVD הוא פורמט חדש המנצל טכנולוגיות חדשות, ייתכנו בעיות תאימות בתקליטורים, בחיבורים דיגיטליים ועוד ו/או בעיות בביצועים. תכונות אינטראקטיביות ותכונות ניווט מתקדמות של פורמט הווידאו HD DVD, כולל אך לא רק Picture in Picture ‏(PIP) ותכונות הזרמה ברשת, אינן נתמכות במוצר זה. סימן הלוגו של יישום HD DVD ‏(HD DVD-ROM) מעיד על העמידה של הכונן האופטי בקריטריוני האימות של פורום ה-DVD בנוגע לפורמט הפיזי של HD DVD, אך אינו מעיד על התאמה למפרט הווידאו HD DVD שהוגדר על-ידי פורום ה-DVD.

מפתחות Advanced Access Content System ‏(AACS) משולבים במחשב שברשותך למטרות הגנה מפני העתקה. מפעם לפעם יש לחדש את מפתח AACS. הדבר נעשה בצורה קלה ופשוטה על-ידי חיבור לאינטרנט. חידוש מפתח AACS יתבצע ללא תשלום לאלה שרכשו את המוצר. במקרה של אי-חידוש של מפתח AACS, נגן ה-HD DVD יפסיק לנגן תוכני HD DVD המוגנים באמצעות AACS. עם זאת, הוא ימשיך לנגן תכנים מסוגים אחרים, כגון תקליטורי DVD או תוכן HD DVD שאינו מוגן.

למידע נוסף על AACS, בקר בכתובת www.aacsla.com/home.
6. יכולות הפעלה של HD DVD
בהתאם לתוכן ה-HD DVD, ייתכן שיתרחשו "השמטות תמונה" (frame dropping) או שיבוש בביצועים. אם הדגם שברשותך כולל יציאת HDMI, צפייה ב-HD DVD בצג חיצוני תחייב כניסת HDMI™‎ או DVI תואמת HDCP. לצפייה בתוכן HD DVD יש צורך באספקת חשמל חיצונית. מאחר שמשאבי המעבד מוקצים לתמיכה בפונקציית ההפעלה של HD DVD, עליך לסגור את כל שאר היישומים לפני הפעלת ה-HD DVD. תוכן שמע בתדר דגימה גבוה (מעל ‎48 kHz) יעבור הורדת תדר בעת הפעלת Dolby Virtualizer עם הרמקולים הפנימיים או יציאת השמע האנלוגית או יציאת השמע הדיגיטלית (HDMI ו-S/P DIF).
7. צפייה בתוכן 1080i
צפייה בתוכן 1080i מחייבת צג חיצוני או פנימי התומך ב-‏1080i. תתבצע המרה של תוכן DVD לאיכות קרובה ל-HD. השפעת השיפורים עשויה להשתנות בהתאם לאיכות התוכן וליכולות / פונקציות / הגדרות התקן התצוגה. איכות התוכן עלולה לגרום להופעת רעשי תמונה נראים לעין.
8. נגן Blu-Ray Disc™‎
טכנולוגיית נגן Blu-Ray Disc™‎ ייתכן שיתעוררו בעיות תאימות ו/או ביצועים. ייתכן שתכונות אינטראקטיביות מסוימות אינן נתמכות, עקב בעיית תאימות, הגדרות הרשת או תנאים אחרים. מפתחות Advanced Access Content System ‏(AACS) משולבים במחשב שברשותך למטרות הגנה מפני העתקה. מפעם לפעם נדרש לחדש אותם. החידוש הראשוני יינתן בתחילה ללא תשלום. לאחר התקופה הראשונה, חברת Corel תספק חידושי מפתח AACS בהתאם לתנאים וההגבלות שלה החלים באותו זמן. למידע נוסף על AACS, בקר בכתובת www.aacsla.com/home.

בהתאם לתוכן שבתקליטור ה-BD ‏(Blu-ray Disc), ייתכן שיתרחשו "השמטות תמונה" (frame dropping) או שיבושים בביצועים. צפייה בצג חיצוני מחייבת יציאת HDMI התומכת ב-RGB/HDCP. לצפייה בתוכן BD יש צורך באספקת חשמל חיצונית. אין תמיכה בשני התקני תצוגה בו-זמנית. יש לסגור את כל היישומים האחרים במהלך הפעלת תקליטור BD.

טכנולוגיית נגן Blu-Ray Disc™‎ ייתכן שיתעוררו בעיות תאימות ו/או ביצועים. ייתכן שתכונות אינטראקטיביות מסוימות אינן נתמכות, עקב בעיית תאימות, הגדרות הרשת או תנאים אחרים. מפתחות Advanced Access Content System ‏(AACS) משולבים במחשב שברשותך למטרות הגנה מפני העתקה. מפעם לפעם נדרש חידוש. החידוש יינתן בתחילה ללא תשלום. לאחר התקופה הראשונה, חברת Corel תספק חידושי מפתח AACS בהתאם לתנאים וההגבלות שלה החלים באותו זמן. למידע נוסף על AACS, בקר בכתובת www.aacsla.com/home.

בהתאם לתוכן שבתקליטור ה-BD, ייתכן שיתרחשו "השמטות תמונה" (frame dropping) או שיבוש בביצועים. צפייה בצג חיצוני מחייב יציאת HDMI התומכת ב-RGB/HDCP. לצפייה בתוכן BD יש צורך באספקת חשמל חיצונית. אין תמיכה בשני התקני תצוגה בו-זמנית. יש לסגור את כל היישומים האחרים במהלך הפעלת תקליטור BD.

הערות / הנחיות נוספות למשתמש לגבי נגן תקליטורי BD:

נגן תקליטורי BD אינו תומך בהפעלת DVD. להפעלת תקליטורי DVD יש להשתמש בנגן DVD של Dynabook.

התמיכה בתכונת ההפעלה של תקליטורי BD עשויה להשתנות בין תקליטורי BD שונים. בכל שאלה, יש ליצור קשר ישיר עם מפיץ התוכן.

אין להפעיל תקליטור BD בעת הקלטה של תוכנית טלוויזיה, בין אם בשידור חי ובין אם בהקלטה מתוכנתת. אי הקפדה על כך עלולה לגרום לשיבושים בהפעלת תקליטור ה-BD או בתהליך הקלטת תוכנית הטלוויזיה.

בעת הפעלת כותר BD-J, אין תמיכה בקיצורי מקלדת ופונקציות חידוש הפעלה.

נגן תקליטורי BD אינו תומך בתקליטורי HD DVD. לצפייה ב-HD נדרשים תקליטורי Blu-Ray הכוללים תוכן High Definition.

אין להעביר את המחשב למצב 'שינה' (sleep) או 'שנת חורף' (hibernate) בזמן שנגן תקליטורי BD פועל.

קוד האזור של תקליטור ה-BD (וידאו) חייב להתאים לקוד האזור של נגן תקליטורי ה-BD שברשותך. אחרת, תקליטור ה-BD לא יפעל כהלכה. ניתן להגדיר קודי אזור בממשק WinDVD BD (תיבת הדו-שיח 'הגדרה' [Setup] בכרטיסייה 'אזור' [Region]).

הקפד לחבר את כבל החשמל של המחשב לשקע חשמל פעיל באמצעות מתאם מתח בעת הפעלת תקליטור BD, אחרת עלולים לחול שיבושים בהפעלת Blu-ray.

9. SRS
בדגמי מחשבים ניידים מסוימים, SRS TruSurround XT זמין רק בעת הפעלת יישומי WinDVD.‏ SRS WOW‎ זמין רק בעת הפעלת Windows Media Player 9 בממשק Windows סטנדרטי בלבד.

בדגמי מחשבים ניידים מסוימים, שיפורי שמע SRS זמינים במערכת ההפעלה Microsoft Windows בלבד.

עיין בתיעוד המוצר כדי לקבוע איזה מהם ישים לדגם המחשב הנייד שברשותך.
10. דגמים הכוללים את הפונקציה USB Sleep & Charge
הפונקציה USB Sleep & Charge עלולה שלא לפעול עם התקנים חיצוניים מסוימים, גם אם אלה עומדים בדרישות של מפרט USB. במקרים אלה, הפעל את המחשב, כדי לטעון את ההתקן.
11. דגמים הכוללים פונקציית GPS
ביצועי GPS ישתנו בהתאם לתנאי הסביבה, חסימות והפרעות שמקורן בגלי רדיו אחרים. קליטת אות GPS בהתקן GPS עצמאי תהיה בדרך-כלל טובה יותר מקליטת אות GPS במחשב נייד שנמצא במיקום זהה, עקב הפרעת רדיו אפשרית שמקורה ברכיבים אחרים במחשב.
12. כוננים קשיחים חיצוניים הנמכרים בנפרד בתור אבזרים
ג'יגה-בית (GB) שווה ל-‎‏10‎9‎ שהם 1,000,000,000 בתים, קיבולת המבוטאת בחזקה של 10. נהוג לבטא את קיבולת האחסון של מערכת ההפעלה של המחשב בחזקה של 2, ולפיכך ‎1 ‎GB‎‎‎ ‏= 2‎‎30‎ ‏= 1,073,741,824 בתים. מכאן שקיבולת האחסון המוצהרת נמוכה מהקיבולת בפועל. קיבולת האחסון הזמינה תקטן עוד יותר, אם המחשב מכיל מערכת הפעלה אחת או יותר מותקנות מראש, יישומי תוכנה מותקנים מראש או תכני מדיה. הקיבולת הזמינה בפועל עשויה להשתנות.
13. דגמים הכוללים כוונן טלוויזיה
כוונן טלוויזיה יתפקד רק בארץ שבה נרכש המחשב.

כוונן טלוויזיה יתפקד רק בארץ שבה נרכש המחשב.
אם עליך להפעיל את המחשב בעת סופת ברקים, והמחשב מחובר לאנטנה חיצונית, יש להפעיל את המחשב באמצעות חיבור לרשת החשמל. מתאם המתח מציע הגנה טובה יותר מפני התחשמלות מברקים (אך אינו מסוגל למנוע אותה לחלוטין). להגנה מלאה, אל תפעיל את המחשב בעת סופת ברקים.
14. בהירות צג LCD והתעייפות העיניים
בהירות צג ה-LCD שברשותך קרובה לזו של מכשיר טלוויזיה. מומלץ להתאים את בהירות הצג לרמה נוחה, כדי למנוע את התעייפות העיניים.
15. מקלדות עמידות לנוזלים
תכונת העמידות בפני נוזלים מסייעת לשמור על המידע שבמחשב; כאשר נשפך עליו נוזל בכמות מרבית של 30 מ"ל, חולפות 3 דקות עד הכיבוי, שבמהלכן ניתן לשמור את הנתונים.
16. פס רחב נייד
שירותי פס רחב נייד עשויים לחייב חשבון מנוי נפרד. ייתכן ששירות פס רחב נייד אינו זמין באזור שלך. לידיעתך, השימוש בשירות פס רחב נייד עשוי להיות תלוי בסוג כרטיס ה-SIM, הרשת הסלולרית ותאימות ההתקן. צור קשר עם ספק השירות ו/או המפיץ כדי לברר זמינות ופרטים נוספים. פונקציית פס רחב נייד מובנית במוצר וכל המפרטים המתוארים לעיל, תלויים בדגם ובתצורה שלו.