* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

מדיניות ההגנה על נתונים

1. מידע כללי על האיסוף של פרטים אישיים

א)

אנו מייחסים חשיבות רבה להגנת הפרטיות שלך בזמן שאתה משתמש באתרי האינטרנט שלנו – לפיכך, אנו משתמשים בפרטים האישיים שלך בהתאם לתקנות החוקיות החלות על הגנת נתונים. פרטים אישיים פירושו כל הנתונים הקשורים לך באופן אישי, כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל, התנהגות המשתמש. להלן מידע על אופן הטיפול שלנו בפרטים האישיים שלך.

ב)

הגורם האחראי לפי סעיף 4 סעיף משנה 7 של EU General Data Protection Regulation (GDPR) הוא Dynabook Europe GmbH, Rechtsabteilung/Legal Dept., Stresemannallee 4b, D-41460 Neuss, Deutschland; דוא"ל data-protection@emea.dynabook.com באפשרותך להגיע לממונה שלנו על הגנת נתונים בחברת SPIE Data Protection GmbH, Datenschutzbeauftragte der Dynabook Europe GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt, גרמניה.

c)

אם גילך נמוך מ-16 שנים, נא קבל רשות מהורה או מאפוטרופוס חוקי בטרם תעמיד לרשותנו את הפרטים האישיים.

2. איסוף של פרטים אישיים באת ביקור באתר האינטרנט שלנו

א)

בעקרון, באפשרותך לבקר באתר האינטרנט שלנו בלי לגלות לנו את זהותך. כפי שמקובל כמעט בכל אתרי האינטרנט האחרים, השרת שמאחסן את אתר האינטרנט שלנו (להלן "שרת אינטרנט") אוסף באופן אוטומטי מידע עליך בעת ביקורך באתר. נתונים אלה נחוצים לנו מסיבות טכניות ומבטיחים את היציבות והבטיחות של אתר האינטרנט שלנו.

שרת האינטרנט מזהה באופן אוטומטי פרטים אישיים מסוימים – למשל, כתובת ה-IP שלך, התאריך שעת הביקור שלך באתר, דפי האתר שבהם ביקרת בעבר, סוג הדפדפן שברשותך (כגון: Internet Explorer, Firefox, Safari); מערכת ההפעלה שלך (כגון: Windows, Linux, MAC OS) וכן שם התחום והכתובת של ספק האינטרנט שלך (כגון בזק בינלאומי, נטוויז'ן, הוט). אם אתר האינטרנט שלנו עושה שימוש בקובצי Cookie (כמוסבר בהמשך), שרת האינטרנט מאחסן גם מידע זה (הבסיס החוקי לכך מתואר ב-GDPR, פרק 6, סעיף משנה 1 משפט 1 f).

אנו מנתחים בקביעות את פרוטוקולי השרת באופן אנונימי למטרות סטטיסטיות (ניתוח זרם הקשות – Click-stream) כך שבאפשרותנו לעמוד על אופן השימוש באתר האינטרנט. על-סמך הממצאים הללו אנו ממטבים את נוכחותנו ברשת.
בנוסף, באפשרותנו להשתמש במידע זה במקרה של שימוש לא נאות במערכת, כדי לקבוע את מקור השימוש הבלתי נאות האמור בשיתוף עם ספק האינטרנט שלך ו/או הרשויות המקומיות.

ב)

בנוסף לנתונים הנזכרים לעיל, קובצי Cookie יאוחסנו במחשב שלך בעת השימוש באתר האינטרנט. קובצי Cookie הם קובצי טקסט קטנים שנשמרים בכונן הקשיח במחשב לטובת הדפדפן שאתה מפעיל ובאמצעותם האתר המפיק את הקבצים הללו (במקרה זה, האתר שלנו) מקבל מידע מסוים. קובצי Cookie אינם מסוגלים להפעיל תוכניות או להדביק את המחשב בווירוס. הם משמשים כדי לשפר את כלל מאפייני הידידותיות למשתמש ואת הנוכחות היעילה של האתר ברשת

aa) אתר אינטרנט זה עושה שימוש בסוגים הבאים של קובצי Cookie; היקפם והמאפיינים הפונקציונליים שלהם מתוארים להלן:
– קובצי Cookie זמניים (ראה בב)
– קובץ Cookie מתמידים (ראה גג).

בב) קבצי Cookie זמניים נמחקים באופן אוטומטי בעת סגירת הדפדפן. אלא כוללים בעיקר קובצי Cookie של הפעלה הם שומרים את מזהה ההפעלה (session ID) המשמש כדי לייחס בקשות שונות מהדפדפן להפעלה המשותפת. הדבר מאפשר לאתר האינטרנט לזהות את המחשב שלך בעת ביקור חוזר באתר. קובצי Cookie של הפעלה נמחקים בעת התנתקות מהאתר או סגירת הדפדפן.

גג) קובצי Cookie מתמידים נמחקים באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מוגדר מראש המשתנה בהתאם לקובץ ה-Cookie המסוים. באפשרותך למחוק את קובצי ה-Cookie בכל עת באמצעות הגדרות האבטחה של הדפדפן שלך.

דד) באפשרותך לקבוע את הגדרות הדפדפן בהתאם להעדפתך ועל ידי כך לדחות, למשל, קבלה של קובצי Cookie של צדדים שלישיים או את קובצי ה-Cookie באופן גורף. שים לב, במקרה כזה ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל הפונקציות של אתר זה.

ג) קובץ Cookie של צדדים שלישיים באתרים שלנו

We allow third parties to place cookies on your computer via these websites. You can change your setup using the button below. Mandatory cookies won't be affected.

(1) אתר האינטרנט שלנו עושה שימוש בכלי Google Analytics, שירות ניתוח אינטרנטי שמספקת חברת Google ("Google"). Google Analytics עושה שימוש בקובצי טקסט הקרויים "קובצי Cookie" הנשמרים במחשב שלך והמאפשרים לנתח את השימוש שאתה עושה באתר האינטרנט. לרוב, המידע שנוצר על ידי קובץ ה-Cookie לגבי אופן השימוש שלך באתר האינטרנט, יועבר ויאוחסן על ידי Google בשרת שנמצא בארה"ב. עם זאת, אם מופעלת פונקציית האנונימיזציה באתר זה בתחום המדינות החברות באיחוד האירופי או מדינות אחרות הקשורות באופן מחייב בהסכם על האזור הכלכלי האירופי (European Economic Area, ובקיצור EEA), כתובת ה-IP שלך תקוצץ מראש על ידי Google. במקרים חריגים בלבד תועבר כתובת ה-IP המלאה שלך אל שרת Google בארה"ב ותקוצץ שם. בשם המפעיל של אתר אינטרנט זה, Google תשתמש במידע זה לצורך הערכת אופן השימוש שלך באתר, חיבור דוחות על פעילויות באתרי אינטרנט ולאספקת שירותים נוספים הקשורים לשימוש באתר ובאינטרנט עבור מפעיל האתר.

(2) כתובת ה-IP המשודרת על ידי הדפדפן שלך באמצעות Google Analytics לא תשויך לנתונים אחרים ב-Google.

(3) באפשרותך למנוע את שמירת קובצי ה-Cookie על ידי בחירת ההגדרה המתאימה בתוכנת הדפדפן; שים לב לכך שאם תעשה זאת, ייתכן שלא תוכל לנצל את מלוא הרכיבים התפקודיים של אתר אינטרנט זה. בנוסף, באפשרותך למנוע איסוף של נתונים הנוצרים על ידי קובץ Cookie והקשורים לאופן השימוש שלך באתר (לרבות כתובת ה-IP שלך) ועיבודם באמצעות Google, על ידי הורדה והתקנה של תוסף הדפדפן הזמין בקישור הבא: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) אתר אינטרנט זה עושה שימוש ב-Google Analytics עם התוסף "_anonymizeIp()". כתוצאה מכך, כתובות ה-IP מעובדות בגרסה מקוצצת, ועל ידי כך נמנעת הפניה לפרטים אישיים. ככל שהנתונים שנאספו לגביך מצביעים על פרטים אישיים, הם יימחקו באופן מידי ולפיכך הפרטים האישיים יימחקו גם הם לאלתר.

(5) אנו משתמשים ב-Google Analytics כדי לנתח את השימוש באתר שלנו ולשפר אותו באופן שוטף. הסטטיסטיקות שהתקבלו מאפשרות לנו לשפר את השירות ולפוך אותו למעניין יותר עבורך כמשתמש. לגבי מקרים חריגים שבהם פרטים אישיים מועברים לארה"ב, Google מכפיפה את עצמה ל-EU-US Privacy Shield Framework, ראה הקישור https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. הבסיס המשפטי לשימוש ב-Google Analytics הוא GDPR פרק 6 סעיף משנה 1 משפט 1 האות f.

(6) מידע של הצד השלישי: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. תנאי השימוש: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, סקירה על הגנה על נתונים: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy, כמו גם הצהרת הפרטיות:https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.htm

ד) שימוש בתוספי רשתות חברתיות

אין אנו משתמשים בתוספי רשתות חברתיות משום סוג שהוא. במקומות מסוימים, אנו מספקים קישורים פשוטים אל Linkedin ו-Twitter.

ה) שיבוץ סרטוני וידיאו מ-YouTube

(1) אנו משבצים סרטוני וידיאו מ-YouTube באתרים שלנו ברשת; הסרטונים מתארחים בכתובת https://www.YouTube.com וניתן להפעילם ישירות באתר האינטרנט שלנו
(2) בעת ביקורך באתר האינטרנט, YouTube מקבל מידע על כך שניגשת לדף המשנה הרלוונטי באתר האינטרנט שלנו. הנתונים המתוארים בסעיף 2 בכתב הצהרה זה יועברו גם הם. הדבר נעשה ללא קשר אם YouTube מספק חשבון משתמש שאליו אתה מחובר או אם חשבון משתמש זה אינו קיים. אם אתה מחובר ל-Google, נתוניך ייוחסו ישירות לחשבון שלך. אם אינך מעונין שתתבצע הקצאה לפרופיל שלך ב-YouTube, עליך להתנתק מ-YouTube לפני שתפעיל את הלחצן. YouTube מאחסן את הנתונים שלך בתור פרופילי שימוש ומנצל אותם למטרות פרסום, מחקר שוק ו/או לתכנון אתר האינטרנט שלו בהתאם לצורך. ניתוח זה נערך במיוחד (אפילו לגבי משתמשים שאינם מחוברים) כדי לספק פרסום בהתאם לצורך וכדי ליידע משתמשים אחרים ברשת החברתית לגבי הפעילות שלך באתר. יש לך הזכות להתנגד ליצירת פרופילי משתמש כאלה, ועליך לעמוד על זכות זו מול YouTube.
(3) באפשרותך לקבל מידע נוסף לגבי המטרה וההיקף של איסוף הנתונים ועיבודם על ידי YouTube בהצהרת הפרטיות של YouTube. שם תקבל גם מידע נוסף לגבי זכויותיך ולגבי אפשרויות ההגדרה לצורך אבטחת הפרטיות שלך.

f) שיבוץ Google Maps

(1) אנו משתמשים בשירותי Google Maps באתר אינטרנט זה. באופן זה אנו יכולים להציג לך מפות אינטראקטיביות ישירות באתר ולאפשר לך שימוש נוח בפונקציית המפה.
(2) בעת ביקורך באתר האינטרנט, Google תקבל מידע על כך שניגשת לדף המשנה הרלוונטי באתר האינטרנט שלנו. הנתונים המתוארים בסעיף 2 בכתב הצהרה זה יועברו גם הם. הדבר נעשה ללא קשר אם Google מספק חשבון משתמש שאליו אתה מחובר או אם חשבון משתמש זה אינו קיים. אם אתה מחובר ל-Google, נתוניך ייוחסו ישירות לחשבון שלך. אם אינך מעונין שתתבצע הקצאה לפרופיל שלך ב-Google, עליך להתנתק לפני שתפעיל את הלחצן. Google מאחסן את הנתונים שלך בתור פרופילי שימוש ומנצל אותם למטרות פרסום, מחקר שוק ו/או לתכנון אתר האינטרנט שלו בהתאם לצורך. ניתוח זה נערך במיוחד (אפילו לגבי משתמשים שאינם מחוברים) כדי לספק פרסום בהתאם לצורך וכדי ליידע משתמשים אחרים ברשת החברתית לגבי הפעילות שלך באתר. יש לך הזכות להתנגד ליצירת פרופילי משתמש כאלה, ועליך לעמוד על זכות זו מול Google.
(3) באפשרותך לקבל מידע נוסף לגבי המטרה וההיקף של איסוף הנתונים ועיבודם על ידי ספק התוסף בהצהרת הפרטיות של הספק. שם תקבל גם מידע נוסף לגבי זכויותיך בהקשר זה ולגבי אפשרויות ההגדרה לצורך אבטחת הפרטיות שלך: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google גם מעבדת את הפרטים האישיים שלך בארה"ב ומכפיפה את עצמה ל-EU-US Privacy Shield Framework; https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

ז) עלון חדשות

באפשרותך להירשם באתר האינטרנט שלנו לצורך יצירת קשר אתך למטרות שיווקיות, באמצעות עלון החדשות שלנו. אם תירשם כמנוי ברשימת הדיוור של עלון החשדות, הפרטים האישיים שתספק ייאספו, יישמרו ויעובדו לצורך שליחת עלון החדשות. תוכל לבטל את המנוי על עלון החדשות בכל עת: אם באמצעות הודעה ישירה אלינו או באמצעות הקישור הרלוונטי הכלול בכל עלון חדשות.

ח) פרטי יצירת קשר

אם תיצור אתנו קשר באמצעות דוא"ל או טופס יצירת קשר, נשמור את הנתונים שתספק (כתובת הדואר האלקטרוני שלך; לפי הצורך, שמך ומספר הטלפון שלך) כדי שנוכל להשיב לשאלותיך. נתונים הנאספים בהקשר זה יימחקו על ידינו ברגע שלא יהיה צורך להמשיך לאחסן אותם או שנגביל את תהליך העיבוד במקרה שהחוק קובע תקופות אחסון מוגדרות.

3. הבסיס המשפטי לעיבוד נתונים

אנו מעבדים את הפרטים האישיים שלך על סמך GDPR פרק 6 I אות f. הפרטים האישיים עוברים עיבוד כדי שנוכל להעמיד לרשותך את נוכחותנו באינטרנט ולהודיע לך על החברה כמו גם על המוצרים, האירועים והצעות העבודה שלנו. בנוסף, אתר האינטרנט שלנו מאפשר ליצור קשר עם צדדים מעוניינים.

בזכות נוכחותנו באינטרנט, יש לנו עניין לגיטימי להעמיד פלטפורמה של מידע ותקשורת לרשות כל המבקרים באתר שלנו.

אם נתת לנו את הסכמתך, נעבד את כתובת הדוא"ל שלך ונשתמש בה כדי לשלוח אליך את עלון החדשות שלנו.

באפשרותך לבטל בכל עת את הסכמתך לקבלת עלון החדשות שלנו בעתיד על ידי לחיצה על הקישור הרלוונטי בכותרת התחתונה של עלון החדשות או על ידי שליחת דוא"ל מתאים לכתובת הדוא"ל המצוינת בסעיף 1.ב).

GDPR פרק 6 סעיף משנה 1 אות a הוא הבסיס המשפטי לעיבוד ולשימוש בפרטים האישיים.

בעיקרון אינך מחויב לספק לנו את הפרטים שלך. עם זאת, שים לב לכך שייתכן שיהיה צורך לעבד את הפרטים האישיים שלך כדי שתוכל לבקר באתר שלנו או להשתמש בשירותים שאנו מציעים.

לא תתקבל שום החלטה באופן אוטומטי המבוססת באופן בלעדי על עיבוד אוטומטי, לרבות יצירת פרופיל, כזו שיש לה השפעה משפטית או שמשפיעה עליך באופן שלילי באופן דומה.

4. הזכויות שלך

בהתאם לתקנות ה-GDPR, באפשרותך לטעון את הזכויות הבאות כלפינו:

  • זכות גישה
  • זכות תיקון
  • זכות להגבלת עיבוד
  • זכות למחיקה / זכות להשתכחות
  • זכות לניידות נתונים
  • זכות להתנגדות

אם עיבוד הפרטים האישיים שלך מבוסס על הסכמתך, יש לך הזכות לשלול את הסכמתך בכל עת לגבי המשך העיבוד בעתיד. לא תהיה לך שום השפעה על הכשרות החוקית של העיבוד שהתבצע על סמך הסכמתך לפני ששללת אותה.

כדי לטעון אחת מזכויותיך הנזכרות לעיל, תוכל ליצור איתנו קשר בכל עת. Dynabook Europe GmbH, Rechtsabteilung/Legal Dept., Stresemannallee 4b, D-41460 Neuss, גרמניה; דוא״ל: data-protection@emea.dynabook.com

אם אתה מתרשם שאנו מעבדים את הפרטים האישיים שלך באופן אסור, נא פנה אלינו לפי פרטי הקשר שלעיל. בנוסף, יש לך הזכות לפנות לרשות הפיקוח על הגנת נתונים. הרשות המוסמכת לפיקוח על הגנת נתונים היא Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (נציבות המדינה של North Rhine-Westphalia להגנת נתונים וחופש המידע), Kavalleriestr. 2 – 4, 40213 Düsseldorf, גרמניה.

5. תקופת האחסון

הפרטים האישיים שנאספו ואוחסנו מוחזקים רק למשך הזמן המתחייב ממטרת האיסוף.

6. מיקום עיבוד נתונים

אנו מעבדים את הנתונים שלך במדינות האיחוד האירופי ובמקרים מסוימים גם מחוץ לאיחוד האירופי. עקב האופי הגלובלי של החברה, ייתכן שנעביר את הפרטים האישיים שלך לארה"ב ולארצות נוספות, שבהן חלים חוקי הגנת נתונים פחות כוללים לעומת אלה שבאיחוד האירופי. במקרים אלה, הגישה לפרטים האישיים שלך תוגבל לאנשים שתפקידם מצריך את ידיעת הנתונים הללו למטרות המתוארת בהנחיות הגנת הנתונים האלו.

7. העברת הפרטים האישיים שלך

הפרטים האישיים שלך מועברים אל הנמענים הבאים:
- Max ASP GmbH, Kässbohrerstrasse 16, 89077 Ulm, גרמניה
- D4t4 Solutions, Windmill House, 91-93 Windmill Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7EF, בריטניה
- Nelson Bostock Unlimited, Unlimited House, 10 Great Pulteney Street, London W1F 9NB, בריטניה

8. אמצעי אבטחה

בנוגע לנתונים שאנו מעבירים לספקי השירותים שלנו במסגרת השירותים המתוארים במסמך זה, על ספקי השירותים הללו חלות הוראות חוק מחייבות ובנוסף חלות עליהם הדרישות חוזיות שלנו בנושא הגנת נתונים.

אנו נוקטים אמצעי אבטחה שאותם אנו ממטבים ללא הרף בהתאם להתפתחויות הטכניות והמשפטיות כדי להגן על הנתונים שלך, באופן הטוב ביותר האפשרי, מפני תאונות או מניפולציה מכוונת, אובדן, השמדה או גישה על ידי צדדים שלישיים לא מורשים.

9. קישורים לאתרי אינטרנט נוספים

הנוכחות שלנו ברשת כולל קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. הצהרה זה בדבר הגנה על נתונים אינה חלה על ספקים אחרים.

אין לנו השפעה על מידת ההתאמה של מפעיליהם לתקנות השמירה על נתונים ולכן אין אנו מקלים שום אחריות לנכונות, לעכשוויות ולשלמות של המידע הניתן באתרים אלה.

אתר האינטרנט שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט השייכים והמופעלים על-ידי צדדים שלישיים. אתרי אינטרנט אלו של צדדים שלישיים מחזיקים גרסאות עצמיות של הנחיות הגנה על נתונים וקרוב לוודאי שהם משתמשים גם בקובצי Cookie; מומלץ לבדוק את אופן הטיפול שלהם בנושאים אלה. ההנחיות של אתרי אינטרנט אלה קובעות את השימוש בפרטים אישיים שאתה מעביר בעת ביקור באתר האינטרנט הרלוונטי, וכן ייתכן שנעשה איסוף פרטים באמצעות קובצי Cookie. אין אנו מקבלים עלינו שום אחריות לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים כאמור; לתשומת לבך, השימוש באתרי אינטרנט כאלה הוא על אחריותך בלבד.

10. יצירת קשר

אם יש לך שאלות או הערות בקשר להנחיות אלו לגבי להגנת נתונים ושימוש בקובצי Cookie, צור איתנו קשר באמצעות פרטי יצירת הקשר המופיעים בהצהרה זו.

ההתפתחות המהירה של רשת האינטרנט מחייבת ביצוע התאמות מעת לעת בתקנות הגנת הנתונים שלנו. תקבל הודעה לגבי מאפיינים חדשים או תיקונים כאשר יהיו כאלה.