* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

הודעות מוצר לגבי Windows 10


  • עליך לתת הסכמתך לרישיון התוכנה ולתנאים וההתניות - https://www.microsoft.com/useterms.
  • תוכנת מערכת ההפעלה והעדכונים עושים שימוש בשטח אחסון משמעותי; קיבולת האחסון העומדת לרשות המשתמש תקטן. למידע נוסף, עיין בקישור
    https://www.microsoft.com/he-il/windows/windows-10-specifications.
  • מאפיינים מסוימים של Windows 10 עשויים להצריך חומרה מתקדמת. לפרטים נוספים, בדוק את הקישור https://www.microsoft.com/he-il/windows/features.
  • Windows 10 Home מתעדכנת באופן אוטומטי, מאפיין מאופשר באופן קבוע. ייתכן שיחולו חיובי ספק אינטרנט. העדכונים עשויים להחיל דרישות נוספות במשך הזמן.
  • היישום Cortana זמין באזורים נבחרים, חוויית השימוש עשויה להשתנות לפי ההתקן.