* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

בחר את המחשב הנייד שלך

כל סיבוב הפונקציונליות ואת הביצועים.
Satellite Pro
דגשים
נועד להתמודד עם כל מצב עסקי, כל דגם Satellite Pro
מספק כוח, אמינות שולטת קל לשימוש.
בנויים במיוחד לעסקים.
Tecra
דגשים
המחשבים הניידים ממשפחת Tecra מיועדים לסייע לך להתייעל בעבודה ומציעי מענה על צורכי העסק.
בחזרה למעלה
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה, סימנים מסחריים ועוד), לחץ כאן.