* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

בחר את המחשב הנייד שלך

Satellite Pro

דגשים

    ה-dynabook Satellite Pro A50 ערוך ומוכן לסייע לך לשפר את הפרודוקטיביות. כל המאפיינים של מחשב נייד זה, החל ברכיבים המובחרים ועד המבנה המוצק, נועדו לסייע לך לצלוח את המשימות השוטפות, יום יום. הודות למגוון התצורות תוכל לקבל מעבד Intel® Core™ עד דור שמיני, אפשרויות אחסון ומבחר רזולוציות תצוגה. הפיתוח של כל ההיבטים שלו התבצע תוך התייחסות לאנשי מקצוע, כדי שתוכל להיות יותר פרודוקטיבי, חלק גדול יותר מהזמן.

דגשים

    ה-dynabook Satellite Pro A50 ערוך ומוכן לסייע לך לשפר את הפרודוקטיביות. כל המאפיינים של מחשב נייד זה, החל ברכיבים המובחרים ועד המבנה המוצק, נועדו לסייע לך לצלוח את המשימות השוטפות, יום יום. הודות למגוון התצורות תוכל לקבל מעבד Intel® Core™ עד דור שמיני, אפשרויות אחסון ומבחר רזולוציות תצוגה. הפיתוח של כל ההיבטים שלו התבצע תוך התייחסות לאנשי מקצוע, כדי שתוכל להיות יותר פרודוקטיבי, חלק גדול יותר מהזמן.

דגשים

    ה-dynabook Satellite Pro A50 ערוך ומוכן לסייע לך לשפר את הפרודוקטיביות. כל המאפיינים של מחשב נייד זה, החל ברכיבים המובחרים ועד המבנה המוצק, נועדו לסייע לך לצלוח את המשימות השוטפות, יום יום. הודות למגוון התצורות תוכל לקבל מעבד Intel® Core™ עד דור שמיני, אפשרויות אחסון ומבחר רזולוציות תצוגה. הפיתוח של כל ההיבטים שלו התבצע תוך התייחסות לאנשי מקצוע, כדי שתוכל להיות יותר פרודוקטיבי, חלק גדול יותר מהזמן.

בחזרה למעלה
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה, סימנים מסחריים ועוד), לחץ כאן.