Portégé X30L-K Portégé X30L-K Portégé X30L-K Portégé X30L-K Portégé X30L-K
Portégé X30L-K
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה, סימנים מסחריים ועוד), לחץ כאן.