Portégé X30t-E Portégé X30t-E Portégé X30t-E Portégé X30t-E Portégé X30t-E
Portégé X30t-E
כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה, סימנים מסחריים ועוד), לחץ כאן.