* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

שירותי הגדרת תצורה

רוצה להתחיל להפעיל את ההתקנים החדשים של Dynabook מיד ברגע שקיבלת אותם
אנחנו נטפל באופן מושלם בכל היבטי התצורה!

קבלת ציוד מחשבים חדש מלווה בדרך כלל במשימות הגדרת תצורה מורכבות שגם גוזלות זמן יקר, מכיוון שאי אפשר להתחיל להשתמש במחשבים בלי לבצע תחילה מספר שלבי הכנה. אולם כיצד היו נראים פני הדברים לו יכולת לפרוק את ההתקנים החדשים של Dynabook ולהתחיל לעבוד באופן מידי?

לרשותך מגוון אפשרויות: מפרט תוכנות (Software imaging) להתקנה אחודה, תיוג התקנים להגדלת הביטחון, BIOS מערכת בהתאמה אישית או הוספת לוגו החברה לשלדה ולמארז. שירותי הגדרת התצורה של מאפשרים לך לקבל מחשבים בהתקנה מותאמת אישית ישירות מהמפעל ולהפחית למינימום את שעות העבודה שעליך להשקיע בהכנתם לעבודה.

מדוע כדאי לרכוש את שירות הגדרת התצורה של?

 • אתה מקבל התקנים מוכנים לשימוש ללא צורך להגדיר את המערכת בעצמך, ועל ידי כך צוות מערכות המידע מתפנה לעסוק במשימות בעלות עדיפות גבוהה יותר.
 • סיכון האובדן או הגניבה מופחת הודות לשירותי תיוג הנכסים וצריבת הלוגו המסייעים לזהות בצורה חד-משמעית את התקני המחשוב היקרים שלך.
 • אתה נהנה מרכיב BIOS מוגדר מראש בהתאמה לרשת המחשבים ולדרישות האבטחה בארגון שלך.

שירותי הגדרת תצורה

תקופת זמן: לשימוש חד-פעמי בלבד

תיאור השירות: שירות תיוג הנכסים הפיזי של Dynabook מאפשר להדפיס תווית ייחודית שתוצמד למוצר Dynabook למטרות זיהוי ומעקב בצורה קלה ופשוטה.

תכונות:

 • •  תיוג פיזי של נכסי חומרה
 • •  תגי נכסים סטנדרטיים של Dynabook או גרסאות מותאמות אישית
 • •  תווית אבטחה כולל לוגו הלקוח, מספר סידורי, ברקוד או קוד QR

כמות מינימלית: זמין לפרויקטים הכוללים לפחות חמישים (50) התקנים

תקופת זמן: לשימוש חד-פעמי בלבד

תיאור השירות: שירות תיוג הנכסים הווירטואלי של Dynabook מאפשר לשלב תג נכס אלקטרוני (DMI) במערכת ה-BIOS של מוצר Dynabook שברשותך כדי לאפשר זיהוי, מעקב וניהול מלאי אוטומטיים.

תכונות:

 • •  תג נכס אלקטרוני (DMI)
 • •  שילוב DMI ב-BIOS
 • •  גישה באמצעות תוכנת ניהול

כמות מינימלית: זמין לפרויקטים הכוללים לפחות חמישים (50) התקנים

תקופת זמן: לשימוש חד-פעמי בלבד

תיאור השירות: שירות טעינת תמונות ללקוח Dynabook מאפשר להפיץ תמונת מערכת במחשבי Dynabook של צי הלקוח, במסגרת תהליך הייצור.

תכונות:

 • •  טעינת תמונה של הלקוח בדגמים מיועדים
 • •   בדיקת איכות בסוף תהליך ההדמיה

כמות מינימלית: זמין לפרויקטים הכוללים לפחות חמישים (50) התקנים

הירשם כעת
כדי להבטיח שירות ותמיכה אופטימליים,
אנא רשום את המוצר או השירות שלך כעת.
הירשם כעת
חפש ספק שירות
כדי לקבל את השירות, צור קשר עם ספק שירות מורשה.
חפש ספק שירות