* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

אחריות סטנדרטית

Dynabook מתחייבת לכך שמוצרים המסופקים עם אחריות סטנדרטית ללא תשלום למשך שנה אחת יהיו נטולי פגמים ברכיבי החומרה ו/או באיכות העבודה. האחריות המוגבלת של Dynabook מתחילה בתאריך הקנייה וכוללת שירות איסוף או משלוח במסגרת האחריות ובארצות מסוימות, שירות איסוף והחזרה במסגרת האחריות. 
 • רישום המוצר שלך יסייע ל-Dynabook לספק לך שירות מהיר יותר.
 • הרישום מאפשר לך ליהנות מעדכונים על מוצרים חדשים, הצעות מיוחדות ועדכונים של מנהלי התקנים, כדי שתוכל להפיק את מרב התועלת ממוצר Dynabook שברשותך.
 • הרישום יבטיח שהכיסוי שלך יתחיל מתאריך הרכישה של מוצר Dynabook שברשותך.
 • חלק מהמחשבים הניידים של Dynabook נהנים מהרחבת אחריות ללא תשלום המותנית ברישום.
 • + מהם פיקסלים ותת-פיקסלים?
 • + מה משמעות הקיצורים TFT ו-CSV?
 • + האם Dynabook נדרשת לנהוג לפי תקנה מסוימת בנוגע לתקלות בפיקסלים?
 • + באילו תקלות של פיקסלים אני עשוי להיתקל?
 • + מה המספר המרבי הקביל של פיקסלים תקולים?
 • + כיצד אמצא את סוג המסך שלי?
 • + מהו רזולוציית מסך?
 • + מה עליי לעשות אם מספר הפיקסלים התקולים במסך שלי גבוה מהמספר הקביל?
 • + מדוע כדאי לי להירשם?
 • + איזה מידע דרוש לי לצורך רישום המוצר?
 • + היכן אוכל לבדוק את מצב האחריות שלי?
 • + מהו משך כיסוי האחריות הסטנדרטית של?
 • + האם יש אפשרות להרחיב את האחריות הסטנדרטית?
 • + מתי מתחילה תקופת הכיסוי של האחריות הסטנדרטית של?
 • + מהו משך כיסוי האחריות הסטנדרטית של לסוללות?
 • + מה כלול בכיסוי האחריות הסטנדרטית?
 • + האם ניתן להעביר את האחריות הסטנדרטית?
 • + מה לא כלול בכיסוי האחריות הסטנדרטית?
 • + האם האחריות המוגבלת כוללת תוכנה?
 • + היכן אוכל להוריד מנהלי התקנים או מדריך למשתמש עבור המוצר שברשותי ולהשיג תמיכה נוספת?
 • + האם עליי לשמור את חשבונית הקנייה כדי לקבל שירות במסגרת האחריות?
 • + האם עליי לגבות את הנתונים שלי?
 • + כיצד אוכל לקבל שירות?
 • + מהן יחידות המוחלפות על ידי הלקוח (CRU)?
 • + כמה זמן יימשך תיקון המוצר שברשותי?
 • + מה עליי לכלול בהחזרת המוצר?
 • + האם חלות הוצאות נוספות כלשהן?
הירשם כעת
כדי להבטיח שירות ותמיכה אופטימליים,
אנא רשום את המוצר או השירות שלך כעת.
הירשם כעת
חפש ספק שירות
כדי לקבל את השירות, צור קשר עם ספק שירות מורשה.
חפש ספק שירות