* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

אחריות סטנדרטית

כל המוצרים של Dynabook נמסרים עם אחריות סטנדרטית לשנה אחת ללא תשלום נוסף, שמתחילה בתאריך הרכישה המקורית. Dynabook ערבה לכך שמוצר זה נטול פגמים ברכיבי חומרה ו/או באיכות העבודה. האחריות המוגבלת של Dynabook כוללת שירות איסוף או משלוח במסגרת האחריות ובארצות מסוימות, שירות איסוף והחזרה במסגרת האחריות. להלן התנאים וההתניות העדכניים ביותר של האחריות הסטנדרטית לפי מוצר. 
 • רישום האחריות שלך יסייע ל-Dynabook לספק לך שירות מהיר יותר
 • הרישום מאפשר לך ליהנות מעדכונים על מוצרים חדשים, הצעות מיוחדות ועדכונים של מנהלי התקנים, כדי שתוכל להפיק את מרב התועלת ממוצר Dynabook שברשותך
 • הרישום יבטיח שהכיסוי שלך יתחיל מתאריך הרכישה של מוצר Dynabook שברשותך
 • חלק מהמחשבים הניידים של Dynabook נהנים מהרחבת אחריות ללא תשלום המותנית ברישום
 • + מהם פיקסלים ותת-פיקסלים
 • + מה משמעות הקיצורים TFT ו-CSV?
 • + האם Dynabook נדרשת לנהוג לפי תקנה מסוימת בנוגע לתקלות בפיקסלים?
 • + באילו תקלות של פיקסלים אני עשוי להיתקל?
 • + מה המספר המרבי הקביל של פיקסלים תקולים?
 • + כיצד אמצא את סוג המסך שלי?
 • + מהו רזולוציית מסך?
 • + מה עליי לעשות אם מספר הפיקסלים התקולים במסך שלי גבוה מהמספר הקביל?
 • + מדוע כדאי לי להירשם?
 • + איזה מידע דרוש לי לצורך רישום המוצר?
 • + היכן אוכל לבדוק את מצב האחריות שלי?
 • + מהו משך כיסוי האחריות הסטנדרטית של?
 • + האם יש אפשרות להרחיב את האחריות הסטנדרטית?
 • + מתי מתחילה תקופת הכיסוי של האחריות הסטנדרטית של?
 • + מהו משך כיסוי האחריות הסטנדרטית של לסוללות?
 • + מה כלול בכיסוי האחריות הסטנדרטית?
 • + האם ניתן להעביר את האחריות הסטנדרטית?
 • + מה לא כלול בכיסוי האחריות הסטנדרטית?
 • + האם האחריות המוגבלת כוללת תוכנה?
 • + היכן אוכל להוריד מנהלי התקנים או מדריך למשתמש עבור המוצר שברשותי ולהשיג תמיכה נוספת?
 • + האם עליי לשמור את חשבונית הקנייה כדי לקבל שירות במסגרת האחריות?
 • + האם עליי לגבות את הנתונים שלי?
 • + כיצד אוכל לקבל שירות?
 • + מהן יחידות המוחלפות על ידי הלקוח (CRU)?
 • + כמה זמן יימשך תיקון המוצר שברשותי?
 • + מה עליי לכלול בהחזרת המוצר?
 • + האם חלות הוצאות נוספות כלשהן?
הירשם כעת
רישום המוצר או השירות יסייע
ל-Toshiba לספק לך שירות מהיר יותר.
הירשם כעת
חפש ספק שירות
כדי לקבל את השירות, צור קשר עם ספק שירות מורשה
חפש ספק שירות