* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

הרחבת אחריות

רוצה למנוע הוצאות בלתי צפויות?
הרחב את האחריות.

חושש מהוצאות בלתי צפויות לאחר שתפוג האחריות הסטנדרטית למוצר Dynabook שברשותך? הרחב את האחריות ובחר בין תקופות שירות שונות עד 4 שנים כדי להגן על השקעתך בטכנולוגיה לטווח ארוך. הרחבות אחריות נבחרות מזכות אותך גם בתביעה אחת להחלפת סוללה במהלך תקופת השירות או שמירת הכונן הקשיח הפגום שלך במקרה שיש צורך להחליפו.

מדוע כדאי לרכוש הרחבת אחריות של?

 • שקט נפשי מתמשך עד 4 שנים בכל הקשור לתפקוד של מוצר Dynabook שברשותך.
 • קבל תמיכה מספקי השירות המאושרים של Dynabook שיקצו טכנאים מיומנים ביותר לתיקון המוצרים שלך וישתמשו בחלקי חילוף מקוריים של Dynabook או יספקו לך התקן תחליפי שקול מבחינה פונקציונלית.
 • קבלת תמיכה רב-לשונית המבטיחה תקשורת קלה ופשוטה – בכל מקום בעולם.

הרחבת אחריות

תקופת זמן: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Dynabook שברשותך

תיאור השירות: הגן על ההשקעה שלך בטכנולוגיה לטווח הרחוק באמצעות הרחבת אחריות במדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA). שירות זה מריב את האחריות הסטנדרטית של מוצר dynabook שברשותך.

מאפיינים:

 • •  הרחבת האחריות הסטנדרטית
 • •  כיסוי לשעות עבודה וחלקי חילוף מקוריים של Dynabook
 • •  כיסוי EMEA

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות בתוך שנה אחת ממועד הרכישה של מוצר Dynabook שברשותך

תקופת זמן: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Dynabook שברשותך

תיאור השירות: הרחב את האחריות הסטנדרטית של מוצר Dynabook שברשותך והגן על ההשקעה שלך בטכנולוגיה לטווח הרחוק. בנוסף, שירות זה מרחיב את האחריות לסוללה ומאפשר ליהנות מהחלפה חד-פעמית של הסוללה.

מאפיינים:

 • •  הרחבת האחריות הסטנדרטית
 • •  הרחבת אחריות לסוללה
 • •  כיסוי לשעות עבודה וחלקי חילוף מקוריים של Dynabook
 • •   EMEAכיסוי

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות בתוך שנה אחת ממועד הרכישה של מוצר Dynabook שברשותך

תקופת זמן: בתוקף לארבע שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Dynabook שברשותך

תיאור השירות: הגן על ההשקעה שלך בטכנולוגיה לטווח הרחוק באמצעות הרחבת אחריות במדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA). שירות זה מריב את האחריות הסטנדרטית של מוצר dynabook שברשותך.

מאפיינים:

 • •  הרחבת האחריות הסטנדרטית
 • •  כיסוי לשעות עבודה וחלקי חילוף מקוריים של Dynabook
 • •  כיסוי EMEA

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות בתוך שנה אחת ממועד הרכישה של מוצר Dynabook שברשותך

תקופת זמן: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba/Dynabook שברשותך

תיאור השירות: הגן על ההשקעה שלך בטכנולוגיה לטווח הרחוק באמצעות הרחבת אחריות בינלאומית. שירות זה מרחיב את האחריות הסטנדרטית של dynaEdge Mobile Mini PC שברשותך ומרחיב את האחריות הניתנת במדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה, והופך אותה לבינלאומית.

תכונות:

 • •  הרחבת האחריות הסטנדרטית
 • •  קבל מוצר חדש או תחליפי מקורי משופץ של Toshiba/Dynabook
 • •  כיסוי כלל עולמי

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות בתוך שנה אחת ממועד הרכישה של מוצר Toshiba/Dynabook שברשותך

הירשם כעת
כדי להבטיח שירות ותמיכה אופטימליים,
אנא רשום את המוצר או השירות שלך כעת.
הירשם כעת
חפש ספק שירות
כדי לקבל את השירות, צור קשר עם ספק שירות מורשה.
חפש ספק שירות